Exempel på uppdrag

VD-coaching, chefscoaching, medarbetarcoaching, seminarie om balans i arbetet, kandidatbedömningar, ändamålsenliga strukturer – roller/funktioner och ansvarsområden.
ES-konsult – ett teknikkonsultföretag i energibranschen med 50-talet medarbetare.

VD-coaching, arbetsledarcoaching, ledningsgruppsutveckling.
En markentreprenad- och maskinuthyrningsfirma med 30-talet medarbetare.

Rekryteringstjänster – kravprofil, testning, kandidatbedömning, coachning vid beslut, introduktionskonsultation – vid tillsättning av Generalsekreterare
Svenska Handikappidrottsförbundet.

Facilitering av medarbetarundersökning, företagskultur – värdegrundsarbete, coachning av operativchef, personkemianalys/relationsstrategi för VD och operativchef.
Ekelöw AB – ett konsultföretag i säkerhetsbranschen med 50-talet medarbetare.

Chefscoaching med fokus på balans i arbetet, team- och organisationsutveckling, teamcoaching.
Sportchefen på Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté samt
Truppledningen för den svenska paralympiska verksamheten mot London 2012 –
6 medarbetare som stöttar en organisation på drygt 100-talet ledare och aktiva.

Coachning av administrativ chef, seminarie med delägare och VD om delegering och grupputveckling.
Ett elinstallatörsföretag med 30-talet medarbetare.

Ledarcoaching – fokus på utveckling i yrkesrollen, samspel med teammedlemmar coachande ledarskap samt karriärrådgivning
Ett företag i telekombranschen